Výuka náboženství ve školním roce 2020–2021

Výuka náboženství probíhá ve čtvrtek odpoledne v oratoři při kostele. Nejstarší děti, to je 5., 6. a 7. třída, mají výuku od 16.00. Mladší děti z 1., 2., 3. a 4. třídy začínají s výukou v 16.45.