Výuka náboženství ve školním roce 2021-2022

Výuka náboženství všech ročníků probíhá v tomto školním roce ve čtvrtek odpoledne ve všech prostorách oratoře. Začátek výuky je v 16.30 hod. Konec výuky v 17.30 hod.

Děti jsou rozděleny do čtyř skupinek:

1. třída - Radka Pechová

2. třída - Veronika Plhalová

4. a 5. třída - Marie Pospíšilová

6. až 9. třída - P. Vít Dlapka