Další informace


Další informace a zajímavosti ze života na našeho farního společenství při filiálním kostele Povýšení svatého Kříže v Brně Slatině naleznete na Facebooku Farnost-Brno Slatina

a ve zpravodaji SLOVO

Slovo, duben 2022  Slovo, květen 2022   Slovo, červen 2022  Slovo, červenec-srpen 2022  Slovo, září 2022  Slovo, listopad 2022  Slovo, prosinec 2022  Slovo, leden 2023  Slovo, únor 2023  Slovo, březen 2023  Slovo, duben 2023  Slovo, květen 2023   Slovo, červen 2023   Slovo, červenec-srpen 2023  Slovo, září 2023  Slovo, listopad 2023


Nepravidelné bohoslužby a akce v listopadu a prosinci roku 2023


1. listopadu (středa), Slavnost Všech svatých, mše v 18:00 

2. listopadu (čtvrtek), Vzpomínka na zemřelé, mše sv. v 18:00, (pak  večerní pobožnost na hřbitově)

3. listopadu, první pátek, 8:00

1. prosince první pátek, 8:00

2. prosince (sobota), tvoření adventních věnců,  – slatinská radnice odpoledne

Advent – každou středu 6:50 roráty - první adventní neděle 3. prosince

7. prosince (čtvrtek), na dětskou mši sv. přijde Mikuláš 

8. prosince (pátek), Slavnost P. Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu, 6:50

8. prosince (pátek) adventní koncert žáků ZŠ Jihomoravské nám., 17:00

12. prosince (úterý), adventní koncert žáků ZŠ Přemyslovo nám., 17:00

15. prosince (pátek) adventní koncert pěveckého sboru LUMÍR, 18:00

24. prosince (neděle), Štědrý den, 

      4. neděle adventní, mše 8.30

      rozdávání betlémského světla v oratoři, 14:00 – 16:00

      vánoční mše pro děti se zpěvem dětské scholy 15:00

      vánoční mše v noci, 22:00 

25. prosince (pondělí), Slavnost Narození Páně, 8:30

26. prosince (úterý), Svátek sv. Štěpána, 8:30 

31. prosince (neděle), sv. Silvestra, 8:30