Další informace


Další informace a zajímavosti ze života na našeho farního společenství při filiálním kostele Povýšení svatého Kříže v Brně Slatině naleznete na Facebooku Farnost-Brno Slatina

a ve zpravodaji SLOVO

Slovo, duben 2022  Slovo, květen 2022   Slovo, červen 2022  Slovo, červenec-srpen 2022  Slovo, září 2022  Slovo, listopad 2022  Slovo, prosinec 2022  Slovo, leden 2023  Slovo, únor 2023  Slovo, březen 2023  Slovo, duben 2023  Slovo, květen 2023


Nepravidelné bohoslužby a akce v první polovině roku 2023


5. května, první pátek 8:00

18. května, (čtvrtek), Slavnost Nanebevstoupení Páně 18:00

28. května, (neděle), Slavnost seslání Ducha svatého, 8:30

28. května (neděle), májová pobožnost u kapličky ve Slatince, 15:00

2. června, první pátek, 8:00

2. června, pátek, Noc kostelů - rozjímání v kostele 20.00 - 23.59

8. června (čtvrtek), Těla a krve Páně (Boží Tělo), 18:00, s následnou adorací 

16. června (pátek), Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, 8:00

22. června (čtvrtek), ukončení školního roku, 18:00, (po mši sv. „táborák u kostela“)