Další informace


Další informace a zajímavosti ze života na našeho farního společenství při filiálním kostele Povýšení svatého Kříže v Brně Slatině naleznete na Facebooku Farnost-Brno Slatina

a ve zpravodaji SLOVO

Slovo, červen 2021 Slovo, červenec-srpen 2021 Slovo, září 2021 Slovo, říjen 2021 Slovo, listopad 2021 Slovo, prosinec 2021 Slovo, leden 2022 Slovo, únor 2022 Slovo březen 2022 Slovo duben 2022 Slovo květen 2022

Nepravidelné bohoslužby a akce v první polovině roku 2022


V květnu každou neděli májová pobožnost se svátostným požehnáním, 16:00

26. května, (čtvrtek), Slavnost Nanebevstoupení Páně 18.00

29. května (neděle), májová pobožnost u kapličky ve Slatince, 15:00

5. června, (neděle), Slavnost seslání Ducha svatého, 8:30

10. června, pátek, Noc kostelů

16. června (čtvrtek), Těla a krve Páně (Boží Tělo), 18:00, s následnou adorací

24. června (pátek), Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, 8:00

23. června (čtvrtek), ukončení školního roku, 18:00, (po mši sv. „táborák u kostela“)