Další informace


Další informace a zajímavosti ze života na našeho farního společenství při filiálním kostele Povýšení svatého Kříže v Brně Slatině naleznete na Facebooku Farnost-Brno Slatina

a ve zpravodaji SLOVO

Slovo, leden 2021 Slovo, únor 2021 Slovo, březen 2021 Slovo, duben 2021 Slovo, květen 2021

Slovo, červen 2021


Nepravidelné bohoslužby a akce v první polovině roku 2021


3. června, (čtvrtek), Těla a Krve Páně (Boží Tělo), 18:00, s následnou adorací

11. června, (pátek), Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, 8:00

20. června, (neděle), mše ráno v 7.00; mše v 9.00, první sv. přijímání slatinských dětí,

24. června, (čtvrtek), dětská mše sv. k ukončení školního roku, 18:00; po mši sv. „táborák u kostela“