Další informace


Další informace a zajímavosti ze života na našeho farního společenství při filiálním kostele Povýšení svatého Kříže v Brně Slatině naleznete na Facebooku Farnost-Brno Slatina

a ve zpravodaji SLOVO

Slovo, duben 2022  Slovo, květen 2022   Slovo, červen 2022  Slovo, červenec-srpen 2022  Slovo, září 2022  Slovo, listopad 2022  Slovo, prosinec 2022  Slovo, leden 2023  Slovo, únor 2023  Slovo, březen 2023  Slovo, duben 2023  Slovo, květen 2023   Slovo, červen 2023   Slovo, červenec-srpen 2023  Slovo, září 2023  Slovo, říjen 2023  Slovo, listopad 2023  Slovo, prosinec 2023  Slovo, leden 2024  Slovo, únor 2024  Slovo, březen 2024  Slovo, duben 2024  Slovo, květen 2024


Nepravidelné bohoslužby a akce v prvním pololetí 2024


3. května, první pátek 8:00

9. května, (čtvrtek), Slavnost Nanebevstoupení Páně 18.00

19. května, (neděle), Slavnost seslání Ducha svatého, 8:30

26. května (neděle), májová pobožnost u kapličky ve Slatince, 15:00

30. května (čtvrtek), Těla a krve Páně (Boží Tělo), 18:00 

2. června (neděle) první sv. přijímání, 9.00

7. června (pátek), Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, 8:00

7. června, (pátek), Noc kostelů, program najdete zde

20. nebo 27. června (čtvrtek), ukončení školního roku, 18:00, (po mši sv. „táborák u kostela“)

O letních prázdninách bude mše svatá pouze v neděli v 8:30 a ve středu v 8:00

5. července (pátek), Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, 8:30