Další informace


Další informace a zajímavosti ze života na našeho farního společenství při filiálním kostele Povýšení svatého Kříže v Brně Slatině naleznete na Facebooku Farnost-Brno Slatina

a ve zpravodaji SLOVO

Slovo, leden 2021 Slovo, únor 2021 Slovo, březen 2021 Slovo, duben 2021 Slovo, květen 2021

Slovo, červen 2021 Slovo, červenec-srpen 2021 Slovo, září 2021 Slovo, říjen 2021 Slovo, listopad 2021


Nepravidelné bohoslužby a akce v druhé polovině roku 2021


Advent – každé pondělí a středu 6:50 roráty – první adventní neděle 28. listopadu

3. prosince, první pátek, 6:50

3. prosince (pátek) 18.00, ADVENTNÍ KONCERT ve slatinském kostele, účinkují žáci ZŠ Jihomoravské nám. 2

8. prosince (středa), Slavnost P. Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu, 6:50

9. prosince (čtvrtek), mše svatá pro rodiče s dětmi, po mši přijde sv. Mikuláš

15. prosince (středa) 17.00, ADVENTNÍ KONCERT ve slatinském kostele, účinkují žáci ZŠ Přemyslovo nám. 1

18. prosince (sobota) 16.00, ŽIVÝ BETLÉM na Přemyslově náměstí, účinkují herci DS J. K. Tyla ve Slatině

24. prosince (pátek), Štědrý den,

rozdávání betlémského světla v oratoři, 14:00 – 16:00

dětská vánoční mše, 15:00

vánoční mše v noci, 22:00

25. prosince (sobota), Slavnost Narození Páně, 8:30

26. prosince (neděle), Svátek sv. Štěpána, 8:30

31. prosince (pátek), sv. Silvestra, 16:00