Další informace


Další informace a zajímavosti ze života na našeho farního společenství při filiálním kostele Povýšení svatého Kříže v Brně Slatině naleznete na Facebooku Farnost-Brno Slatina

a ve zpravodaji SLOVO

Slovo, říjen 2021 Slovo, listopad 2021 Slovo, prosinec 2021 Slovo, leden 2022 Slovo, únor 2022 Slovo, březen 2022 Slovo, duben 2022 Slovo, květen 2022 Slovo, červen 2022 Slovo, červenec-srpen 2022 Slovo, září 2022

Nepravidelné bohoslužby a akce v druhé polovině roku 2022

O letních prázdninách bude mše svatá pouze v neděli v 8:30, ve středu v 8:00 a na první pátek v 8:00

5. července (úterý), Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, 8:30

8. září (čtvrtek), dětská mše, žehnání brašen a školních pomůcek, 18:00- zpívání scholičky

11. září (neděle), Slatinské hody, mše sv. před kostelem, 9:00

14. září (středa), Svátek Povýšení sv. Kříže, 8:00

19. září (pondělí), Slavnost posvěcení našeho kostela, 8:00

28. září (středa), Slavnost sv. Václava, 8:30

27. října (čtvrtek), adorační den, od 13:00 do 17:30 výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní, 18:00 mše

1. listopadu (úterý), Slavnost Všech svatých, mše v 18:00

2. listopadu (středa), Vzpomínka na zemřelé, mše sv. v 8:00, 17:00 a 18:00, (po mši sv. večerní pobožnost na hřbitově)

Advent – každé pondělí a středu 6:50 roráty – první adventní neděle 27. listopadu

26. listopadu (sobota), tvoření adventních věnců – odpoledne

2. prosince (pátek) adventní koncert žáků ZŠ Jihomoravské nám., 18:00

4. prosince (neděle), Mikulášská besídka - odpoledne, oratoř

8. prosince (čtvrtek), Slavnost P. Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu, 6:50

14. prosince (středa), adventní koncert žáků ZŠ Přemyslovo nám., 16:00

17. prosince (sobota), Živý Betlém na Přemyslově náměstí, 16:00

24. prosince (sobota), Štědrý den,

rozdávání betlémského světla v oratoři, 14:00 – 16:00

vánoční mše pro rodiny s dětmi 15:00

vánoční mše v noci, 22:00

25. prosince (neděle), Slavnost Narození Páně, 8:30

26. prosince (pondělí), Svátek sv. Štěpána, 8:30

31. prosince (sobota), sv. Silvestra, 16:00