Další informace


Další informace a zajímavosti ze života na našeho farního společenství při filiálním kostele Povýšení svatého Kříže v Brně Slatině naleznete na Facebooku Farnost-Brno Slatina

a ve zpravodaji SLOVO

Slovo, leden 2022 Slovo, únor 2022 Slovo, březen 2022 Slovo, duben 2022 Slovo, květen 2022 Slovo, červen 2022 Slovo, červenec-srpen 2022 Slovo, září 2022 Slovo, listopad 2022 Slovo, prosinec 2022 Slovo, leden 2023


Nepravidelné bohoslužby a akce v první polovině roku 2023


1.ledna (neděle), Slavnost Matky Boží, Panny Marie, 8:30

6. ledna (pátek) Slavnost Zjevení Páně, 8:00 (zároveň první pátek)

8. ledna (neděle), Křtu Páně 8:30, požehnání tříkrálovým koledníkům – zpívá scholička

2. února (čtvrtek), Uvedení Páně do chrámu - Hromnice, 18:00

3. února první pátek, 8:00

22. února, Popeleční středa, mše v 8:00 a 18:00

V postní době každou neděli křížová cesta, 15:00

3. března první pátek, 8:00

20. března (pondělí), Slavnost sv. Josefa, 8:00

25. března (sobota), Slavnost Zvěstování Páně, 8:30

6. dubna, Zelený čtvrtek, 18:00, s následnou adorací

7. dubna, Velký pátek, 15:00, obřady Velkého pátku

8. dubna, Bílá sobota, 20:00, (po obřadech agapé v oratoři)

9. dubna, Neděle Zmrtvýchvstání Páně, 8:30, po mši Te Deum

10. dubna, Velikonoční pondělí, 8:30

V květnu každou neděli májová pobožnost se svátostným požehnáním, 16:00

5. května, první pátek 8:00

18. května, (čtvrtek), Slavnost Nanebevstoupení Páně 18.00

28. května, (neděle), Slavnost seslání Ducha svatého, 8:30

28. května (neděle), májová pobožnost u kapličky ve Slatince, 15:00

2. června, první pátek, 8:00

2. června, pátek, Noc kostelů

8. června (čtvrtek), Těla a krve Páně (Boží Tělo), 18:00, s následnou adorací

16. června (pátek), Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, 8:00

22. června (čtvrtek), ukončení školního roku, 18:00, (po mši sv. „táborák u kostela“)