Další informace


Další informace a zajímavosti ze života na našeho farního společenství při filiálním kostele Povýšení svatého Kříže v Brně Slatině naleznete na Facebooku Farnost-Brno Slatina

a ve zpravodaji SLOVO

Slovo, leden 2021 Slovo, únor 2021 Slovo, březen 2021 Slovo, duben 2021 Slovo, květen 2021

Slovo, červen 2021 Slovo, červenec-srpen 2021 Slovo, září 2021 Slovo, říjen 2021


Nepravidelné bohoslužby a akce v druhé polovině roku 2021


2. září (čtvrtek), dětská mše, žehnání brašen a školních pomůcek, 18:00- zpívání scholičky

3. září, první pátek, 8:00

12. září (neděle), Slatinské hody, mše sv. před kostelem, 9:00, ve 13:00 žehnání hodovému průvodu

14. září (úterý), Svátek Povýšení sv. Kříže, 8:00

19. září (neděle), Slavnost posvěcení našeho kostela, 8:30

28. září (úterý), Slavnost sv. Václava, 8:30

1. října, první pátek, 8:00

27. října (středa), adorační den, od 13:00 do 17:30 výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní, 18:00 mše

1. listopadu (pondělí), Slavnost Všech svatých, mše v 18:00

2. listopadu (úterý), Vzpomínka na zemřelé, mše sv. v 8:00, 17:00 a 18:00, (po mši sv. večerní pobožnost na hřbitově)

5. listopadu, první pátek, 8:00

Advent – každou středu 6:50 roráty – první adventní neděle 28. listopadu

27. listopadu (sobota), tvoření adventních věnců – odpoledne

3. prosince, první pátek, 6:50

8. prosince (středa), Slavnost P. Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu, 6:50

24. prosince (pátek), Štědrý den,

rozdávání betlémského světla v oratoři, 14:00 – 16:00

dětská vánoční mše 15:00

vánoční mše v noci, 22:00

25. prosince (sobota), Slavnost Narození Páně, 8:30

26. prosince (neděle), Svátek sv. Štěpána, 8:30

31. prosince (pátek), sv. Silvestra, 16:00