Bohoslužby

Mše svaté v našem kostele: 

neděle 19.3.  4. neděle postní

mše svatá 8.30

Křížová cesta 15.00

pondělí 20.3. - Slavnost sv. Josefa

mše svatá 8.00

středa 22.3.

mše svatá 8.00

čtvrtek 23.3.

mše svatá 18.00

sobota 25.3.

mše svatá 8.30  - Slavnost  Zvěstování Páně

neděle 26.3.  5. neděle postní

mše svatá 8.30

Křížová cesta 15.00


V neděli 26. března 2023 ve 2:00 se čas posune o hodinu dopředu na 3:00 a začne letní čas. Tedy tuto neděli budeme spát o hodinu méně.

V postní době bude v našem kostele pobožnost křížové cesty každou neděli v 15.00.  

Zveme srdečně všechny maminky s dětmi na Slatinské setkávání maminek, které se koná každé úterý od 9.30 do 11.00 hod. v oratoři vedle kostela. Děti si pohrají a mamky se pomodlí, poklábosí u kávy nebo čaje. Další informace poskytne paní Hana Heikenwälderová.

Na webu Saleska je letošní nabídka táborů. Přihlašování se otevřelo ve středu 1.2. v 18:30 a potrvá do 30.4. Kapacita táborů je omezená, proto se zápisem příliš neváhejte. Současně se můžete podívat na aktivity Klubu rodičů a dětí a přihlásit se na druhé pololetí.

Na mailové adrese brno-lisen@dieceze.cz si můžete vyžádat potvrzení o výši finančních darů, které jste zaslali minulý rok na podporu našeho kostela. V žádosti uveďte své osobní údaje - jméno, bydliště, datum narození. Dárcům děkujeme a zájemcům pošleme potvrzení mailem.

Po nedělní mši svaté jste zváni do farní kavárny.

Výuka náboženství všech skupinek dětí probíhá ve čtvrtek odpoledne v prostorách oratoře. Začátek je v 16.30.

Během školního roku je mše svatá ve čtvrtek večer v 18.00 určena dětem a jejich rodičům. Zpěvem ji doprovází dětská schola.

Schola i v tomto školním roce zkouší v oratoři půlhodiny před dětskou mší svatou.

Rodiny s malými dětmi mají možnost zúčastnit se nedělní mše svaté v oratoři, kde je zajištěn audio a video přenos dění z prostoru presbytáře.


Pro více informací o dění při farním kostele sv. Jiljí můžete přejít na web farnosti Líšeň na tomto odkazu.

V případě dalších potřeb se obraťte na kněze v líšeňské farnosti: tel.: 603 944 709, e-mail: brno-lisen@dieceze.cz.


Přehled bohoslužeb a zapsaných úmyslů mší svatých:

Pro zapsání nových intencí prosíme o zaslání žádosti e-mailem na adresu kostelslatinacz@gmail.com s uvedením data a znění intence. V kalendáři si předem ověřte, zda je požadované datum volné. Zapsání intence vám potvrdíme obratem. Také je možné donést na lístku napsané intence do sakristie.

Ohlášky

Zřízení farnosti Brno-Nová Líšeň

Po projednání s Kněžskou radou brněnské diecéze a po kladném vyjádření brněnského děkana i farářů sousedních farností brněnský biskup Vojtěch Cikrle rozhodl dne 8.12.2020 s účinností od 1.1.2021 o zřízení Římskokatolické farnosti Brno-Nová Líšeň. Farnost je začleněna do děkanství brněnského. Území Římskokatolické farnosti Brno-Nová Líšeň je vyčleněno z území Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jiljí, Brno-Líšeň. Duchovním správcem nově zřízené farnosti biskup jako excurrendo  administrátora ustanovil ThLic. Petra Šikulu, faráře ve farnosti u kostela sv. Jiljí v Brně-Líšni.


Finanční podpora našeho kostela

Během letošního roku vydáváme nemalé částky na energie. Proto jsme velmi vděční za jakoukoliv finanční podporu, která pomůže pokrýt běžné náklady na provoz kostela. Přispívat můžete buď přímo v kostele, nebo na bankovní účet našeho kostela u České spořitelny: 3882418399/0800.  Na požádání vám rádi vystavíme potvrzení o daru farnosti. V žádosti uveďte své osobní údaje - jméno, bydliště, datum narození a zašlete ji na e-mail brno-lisen@dieceze.cz. Příspěvek můžete také poslat pomocí QR platby ze svého mobilního telefonu. Děkujeme - vaší podpory si vážíme. 

Kostel Povýšení svatého Kříže 

Slatinský filiální kostel Povýšení svatého Kříže spadá pod správu líšeňské farnosti. Farářem líšeňské farnosti je od 1. září 2020 P. Petr Šikula, kterému s pastorací ve Slatině vypomáhá P. Miloslav Kabrda. P. Vít Dlapka, salesián z Líšně, vyučuje ve Slatině náboženství a vede čtvrteční dětské mše svaté.

Provozní náklady kostela a přilehlé oratoře finančně podporuje MČ Brno - Slatina.

Kontakt

Kostel Povýšení sv. Kříže
Brno-Slatina

Adresa kostela: 

Křižovatka ulic Krejčího / Matlachova / Šlapanická

Zastávka  Krejčího
trolejbus 31, autobus 78

fb: Farnost Brno-Slatina

Římskokatolický farní úřad
Brno-Líšeň 

Farnost Brno-Líšeň
Pohankova 18, 628 00 Brno-Líšeň 

tel.: 603 944 709
e-mail: brno-lisen@dieceze.cz

www: https://www.farnostlisen.cz