Bohoslužby

Mše svaté v našem kostele:

neděle 28.11. 1. neděle adventní

mše svatá 8.30

Mariánské nešpory s požehnáním 16.00

pondělí 29.11. mše svatá 6.50, roráty

středa 1.12. mše svatá 6.50, roráty

čtvrtek 2.12. mše sv. 18.00, pro rodiče s dětmi

pátek 3.12. mše svatá 6.50, první pátek

neděle 5.12. 2. neděle adventní

mše svatá 8.30

Mariánské nešpory s požehnáním 16.00

Až do odvolání začíná ve čtvrtek výuka náboženství všech ročníků v 17.00. Schola nezkouší ani nezpívá při dětské mši.

Podmínky na bohoslužbách zůstávají v nouzovém stavu nezměněné. Počet účastníků není omezen, je třeba splnit 3 podmínky: ochrana respirátorem, rozestupy 2 metry (kromě členů rodiny) a používání dezinfekce na ruce. Dále je dobré se vyhnout podávání rukou a eucharistii nadále přijímat na ruku. Pro akce kulturního a jiného obdobného charakteru pořádaných farností mimo bohoslužby platí, že testy se neuznávají a účastník musí mít dokončené očkování nebo potvrzení o prodělání nemoci covid-19.

Rodiny s malými dětmi mají možnost zúčastnit se nedělní mše svaté v oratoři, kde je zajištěn audio a video přenos dění z prostoru presbytáře.

Během školního roku je mše svatá ve čtvrtek večer v 18.00 určena dětem a jejich rodičům.

Zveme všechny maminky i s jejich malými dětmi ke společné modlitbě, společnému sdílení, hraní a povídaní si... Pro děti máme připravený krásný koberec a spoustu hraček. Setkáváme se v oratoři při slatinském kostele každé pondělí dopoledne od 9.30.


Pro více informací o dění při farním kostele sv. Jiljí můžete přejít na web farnosti Líšeň na tomto odkazu.

V případě dalších potřeb se obraťte na kněze v líšeňské farnosti: tel.: 603 944 709, e-mail: brno-lisen@dieceze.cz.


Přehled bohoslužeb a zapsaných úmyslů mší svatých:

Pro zapsání nových intencí prosíme o zaslání žádosti e-mailem na adresu kostelslatinacz@gmail.com s uvedením data a znění intence. V kalendáři si předem ověřte, zda je požadované datum volné. Zapsání intence vám potvrdíme obratem. Také je možné donést na lístku napsané intence do sakristie.

Ohlášky

Zřízení farnosti Brno-Nová Líšeň

Po projednání s Kněžskou radou brněnské diecéze a po kladném vyjádření brněnského děkana i farářů sousedních farností brněnský biskup Vojtěch Cikrle rozhodl dne 8.12.2020 s účinností od 1.1.2021 o zřízení Římskokatolické farnosti Brno-Nová Líšeň. Farnost je začleněna do děkanství brněnského. Území Římskokatolické farnosti Brno-Nová Líšeň je vyčleněno z území Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jiljí, Brno-Líšeň. Duchovním správcem nově zřízené farnosti biskup jako excurrendo administrátora ustanovil ThLic. Petra Šikulu, faráře ve farnosti u kostela sv. Jiljí v Brně-Líšni.


Finanční podpora našeho kostela

V důsledku vládou nařízených karanténních opatření přišla naše farnost dlouhodobě o svůj hlavní zdroj příjmů, kterým jsou pravidelné kostelní sbírky. Navíc v létě minulého roku byla investována nemalá částka na opravu zvonů ve věži našeho kostela. Proto jsme velmi vděční za jakoukoliv finanční podporu, která pomůže pokrýt běžné náklady na provoz kostela, jako jsou například měsíční platby záloh za energie. Přispívat můžete buď přímo v kostele nebo na bankovní účet našeho kostela u České spořitelny: 3882418399/0800. Na požádání vám rádi vystavíme potvrzení o daru farnosti. V žádosti uveďte své osobní údaje - jméno, bydliště, datum narození a zašlete ji na e-mail brno-lisen@dieceze.cz. Pán Bůh zaplať všem dárcům. Příspěvek můžete také poslat pomocí QR platby ze svého mobilního telefonu.


Kostel Povýšení svatého Kříže

Slatinský filiální kostel Povýšení svatého Kříže spadá pod správu líšeňské farnosti. Farářem líšeňské farnosti je od 1. září 2020 P. Petr Šikula, kterému s pastorací ve Slatině vypomáhá P. Miloslav Kabrda. P. Vít Dlapka, salesián z Líšně, vyučuje ve Slatině náboženství a vede čtvrteční dětské mše svaté.

Provozní náklady kostela a přilehlé oratoře finančně podporuje MČ Brno - Slatina.

Kontakt

Kostel Povýšení sv. Kříže
Brno-Slatina

Adresa kostela:

Křižovatka ulic Krejčího / Matlachova / Šlapanická

Zastávka Krejčího
trolejbus 31, autobus 78

fb: Farnost Brno-Slatina

Římskokatolický farní úřad
Brno-Líšeň

Farnost Brno-Líšeň
Pohankova 18, 628 00 Brno-Líšeň

tel.: 603 944 709
e-mail: brno-lisen@dieceze.cz

www: https://www.farnostlisen.cz