Bohoslužby

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu zůstávají omezení pro bohoslužby nezměněna, tedy je možné naplnit 10% kapacity kostela k sezení.

V našem kostele můžete navštívit mše svaté ve dnech: neděle - 8.30, středa - 8.00, čtvrtek - 18.00, první pátek - 8.00 hod.


Milí přátelé,

v souvislosti s vyhlášením nového nouzového stavu od 1. března 2021 zůstávají omezení pro bohoslužby nezměněna, tedy je možné naplnit 10% kapacity kostela k sezení. V našem kostele se tak může na bohoslužby sejít maximálně 10 věřících. Další 4 lidé mohou být v oratoři při kostele. Prosíme, aby byla dána přednost těm, kdo mají na mši svatou zapsanou intenci. Ostatní raději zůstaňte doma. Dále prosíme, buďte ohleduplní k druhým, do kostela vstupujte s nasazeným RESPIRÁTOREM A POUŽIJTE DEZINFEKCI. Při bohoslužbě se nezpívá, eucharistii přijímejte na ruku. Půl hodiny před každou mší je možnost přistoupit ke svátosti smíření. Před mší svatou mohou ti, kdo nebudou zůstávat na mši, požádat o podání sv. přijímání. V případě dalších potřeb se obraťte na kněze v líšeňské farnosti: tel.: 603 944 709, e-mail: brno-lisen@dieceze.cz.


Zde je odkaz na online bohoslužby salesiánů v Brně Žabovřeskách.

Pro více informací o dění při farním kostele sv. Jiljí můžete přejít na web farnosti Líšeň na tomto odkazu.


Přehled bohoslužeb a zapsaných úmyslů mší svatých:

Pro zapsání nových intencí prosíme o zaslání žádosti e-mailem na adresu kostelslatinacz@gmail.com s uvedením data a znění intence. V kalendáři si předem ověřte, zda je požadované datum volné. Zapsání intence vám potvrdíme obratem. Také je možné donést na lístku napsané intence do sakristie.

Ohlášky

Zřízení farnosti Brno-Nová Líšeň

Po projednání s Kněžskou radou brněnské diecéze a po kladném vyjádření brněnského děkana i farářů sousedních farností brněnský biskup Vojtěch Cikrle rozhodl dne 8.12.2020 s účinností od 1.1.2021 o zřízení Římskokatolické farnosti Brno-Nová Líšeň. Farnost je začleněna do děkanství brněnského. Území Římskokatolické farnosti Brno-Nová Líšeň je vyčleněno z území Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jiljí, Brno-Líšeň. Duchovním správcem nově zřízené farnosti biskup jako excurrendo administrátora ustanovil ThLic. Petra Šikulu, faráře ve farnosti u kostela sv. Jiljí v Brně-Líšni.


Otec biskup po dobu trvání omezení uděluje dispenz od nedělní účasti na mši. Využijte proto přenosy bohoslužeb v médiích nebo si uspořádejte domácí bohoslužbu. V případě dalších potřeb se obraťte na kněze v líšeňské farnosti: tel.: 603 944 709, e-mail: brno-lisen@dieceze.cz.

Od středy 14. října je výuka náboženství do odvolání zrušena. Do odvolání se ruší kavárna po nedělní mši svaté.


Finanční podpora našeho kostela

V důsledku nařízených karanténních opatření přišla naše farnost o svůj hlavní zdroj příjmů, kterým jsou pravidelné kostelní sbírky. Dlouhodobě se může zúčastnit bohoslužeb jen minimální počet věřících. Navíc v létě minulého roku byla investována nemalá částka na opravu zvonů ve věži našeho kostela. Proto jsme velmi vděční za jakoukoliv finanční podporu, která pomůže pokrýt běžné náklady na provoz kostela, jako jsou například měsíční platby záloh za energie. Přispívat můžete buď přímo v kostele nebo na bankovní účet našeho kostela u České spořitelny: 3882418399/0800. Na požádání vám rádi vystavíme potvrzení o daru farnosti. V žádosti uveďte své osobní údaje - jméno, bydliště, datum narození a zašlete ji na e-mail brno-lisen@dieceze.cz. Pán Bůh zaplať všem dárcům. Příspěvek můžete také poslat pomocí QR platby ze svého mobilního telefonu.


Kostel Povýšení svatého Kříže

Slatinský filiální kostel Povýšení svatého Kříže spadá pod správu líšeňské farnosti. Farářem líšeňské farnosti je od 1. září tohoto roku P. Petr Šikula, kterému s pastorací ve Slatině vypomáhá P. Miloslav Kabrda. P. František Ptáček, salesián z Líšně, vyučuje ve Slatině náboženství a vede čtvrteční dětské mše svaté.

Rodiny s malými dětmi mají možnost účasti na nedělní mši v prostoru oratoře s audio a video přenosem dění z prostoru presbytáře.


Kontakt

Kostel Povýšení sv. Kříže
Brno-Slatina

Adresa kostela:

Křižovatka ulic Krejčího / Matlachova / Šlapanická

Zastávka Krejčího
trolejbus 31, autobus 78

fb: Farnost Brno-Slatina

Římskokatolický farní úřad
Brno-Líšeň

Farnost Brno-Líšeň
Pohankova 18, 628 00 Brno-Líšeň

tel.: 603 944 709
e-mail: brno-lisen@dieceze.cz

www: https://www.farnostlisen.cz