Bohoslužby

Mše svaté v našem kostele:

neděle 4.12. 2. neděle adventní

mše svatá 8.30

Mariánské nešpory s požehnáním 15.00

pondělí 5.12.

mše svatá - roráty 6.50

středa 7.12.

mše svatá - roráty 6.50

čtvrtek 8.12.

mše svatá 18.00

neděle 11.12. 3. neděle adventní

mše svatá 8.30

Mariánské nešpory s požehnáním 15.00

Zveme rodiny s dětmi na tradiční MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ V ORATOŘI, které se uskuteční příští neděli 4.12. v 16 hod. Budeme rádi, když si pro svatého Mikuláše připravíte písničku, básničku… Vezměte s sebou – lepidlo, nůžky, černý fix. Srdečně zvou a těší se organizátoři.

Promítání dalších dílů seriálu The Chosen (Vyvolený) se uskuteční v pátek 9.12. a 16.12. od 17.30 v oratoři. Plakátek najdete zde.

3. a 4. adventní neděli bude příležitost ke svaté zpovědi odpoledne od 14:30 do 15:00 a pak po mariánských nešporách od 16:30 do 17:00 hod., případně podle potřeby i déle.

Zveme rodiny s dětmi na slavení rorátů v našem kostele. Roráty jsou každé pondělí a středu. Začátek bohoslužby je v 6.50. Aby děti nešly hladové do školy a dospělí hladoví do práce, jste po rorátech zváni na snídani v oratoři. Tu ale musí někdo připravit. Prosíme dobrovolníky z řad rodičů a ostatních farníků, kteří jsou ochotni se na přípravě snídaně podílet, aby se po nedělní mši svaté přihlásili v sakristii.

Po nedělní mši svaté jste zváni do farní kavárny.

Začala výuka náboženství. Výuka všech skupinek probíhá ve čtvrtek odpoledne v prostorách oratoře. Začátek je v 16.30.

Během školního roku je mše svatá ve čtvrtek večer v 18.00 určena dětem a jejich rodičům.

Schola i v tomto školním roce zkouší v oratoři půlhodiny před dětskou mší svatou.

Na stojanu u vchodu do kostela si stále ještě můžete vyzvednout přihlášky do náboženství na tento školní rok. Formuláře jsou také k dispozici na webu farního kostela v Líšni. Najdete je zde. Vyplněné je předávejte do sakristie.

Rodiny s malými dětmi mají možnost zúčastnit se nedělní mše svaté v oratoři, kde je zajištěn audio a video přenos dění z prostoru presbytáře.


Pro více informací o dění při farním kostele sv. Jiljí můžete přejít na web farnosti Líšeň na tomto odkazu.

V případě dalších potřeb se obraťte na kněze v líšeňské farnosti: tel.: 603 944 709, e-mail: brno-lisen@dieceze.cz.


Přehled bohoslužeb a zapsaných úmyslů mší svatých:

Pro zapsání nových intencí prosíme o zaslání žádosti e-mailem na adresu kostelslatinacz@gmail.com s uvedením data a znění intence. V kalendáři si předem ověřte, zda je požadované datum volné. Zapsání intence vám potvrdíme obratem. Také je možné donést na lístku napsané intence do sakristie.

Ohlášky

Zřízení farnosti Brno-Nová Líšeň

Po projednání s Kněžskou radou brněnské diecéze a po kladném vyjádření brněnského děkana i farářů sousedních farností brněnský biskup Vojtěch Cikrle rozhodl dne 8.12.2020 s účinností od 1.1.2021 o zřízení Římskokatolické farnosti Brno-Nová Líšeň. Farnost je začleněna do děkanství brněnského. Území Římskokatolické farnosti Brno-Nová Líšeň je vyčleněno z území Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jiljí, Brno-Líšeň. Duchovním správcem nově zřízené farnosti biskup jako excurrendo administrátora ustanovil ThLic. Petra Šikulu, faráře ve farnosti u kostela sv. Jiljí v Brně-Líšni.


Finanční podpora našeho kostela

Během letošního roku vydáváme nemalé částky na energie. Proto jsme velmi vděční za jakoukoliv finanční podporu, která pomůže pokrýt běžné náklady na provoz kostela. Přispívat můžete buď přímo v kostele, nebo na bankovní účet našeho kostela u České spořitelny: 3882418399/0800. Na požádání vám rádi vystavíme potvrzení o daru farnosti. V žádosti uveďte své osobní údaje - jméno, bydliště, datum narození a zašlete ji na e-mail brno-lisen@dieceze.cz. Příspěvek můžete také poslat pomocí QR platby ze svého mobilního telefonu. Děkujeme - vaší podpory si vážíme.

Kostel Povýšení svatého Kříže

Slatinský filiální kostel Povýšení svatého Kříže spadá pod správu líšeňské farnosti. Farářem líšeňské farnosti je od 1. září 2020 P. Petr Šikula, kterému s pastorací ve Slatině vypomáhá P. Miloslav Kabrda. P. Vít Dlapka, salesián z Líšně, vyučuje ve Slatině náboženství a vede čtvrteční dětské mše svaté.

Provozní náklady kostela a přilehlé oratoře finančně podporuje MČ Brno - Slatina.

Kontakt

Kostel Povýšení sv. Kříže
Brno-Slatina

Adresa kostela:

Křižovatka ulic Krejčího / Matlachova / Šlapanická

Zastávka Krejčího
trolejbus 31, autobus 78

fb: Farnost Brno-Slatina

Římskokatolický farní úřad
Brno-Líšeň

Farnost Brno-Líšeň
Pohankova 18, 628 00 Brno-Líšeň

tel.: 603 944 709
e-mail: brno-lisen@dieceze.cz

www: https://www.farnostlisen.cz