Bohoslužby

Mše svaté ve dnech 20. 9. 2020 – 27. 9. 2020

Neděle 20. 9. – 25. neděle v mezidobí

7.00 za rodinu Zelinkovu a Ivoše Koukolu

9.00 – První svaté přijímání

za děti, které přistupují k prvnímu svatému přijímání

16.00 Mariánské nešpory, požehnání

Pondělí 21. 9.

15.00 pohřeb pana Václava Sokola na místním hřbitově

Středa 23. 9.

8.00 za Ludmilku, na poděkování za všechny milosti s prosbou o další Boží požehnání

Čtvrtek 24. 9. – dětská mše svatá s doprovodem scholičky

18.00 za živou a zemřelou rodinu Havlišovu, Stehlíkovu a Literovu

Neděle 27. 9. – 26. neděle v mezidobí

8.30 za živou a zemřelou rodinu Mikšíkovu a duše v očistci

16.00 Mariánské nešpory, požehnání


Svátost smíření 30 minut před každou mší svatou.

Ohlášky

V neděli 20. září budou dopoledne mimořádně dvě mše svaté. Při mši svaté v 9 hod. přistoupí poprvé k svatému přijímání děti od nás ze Slatiny. Kostel zaplní rodiny prvokomunikantů, proto kdo můžete, přijďte na ranní mši v 7 hodin.

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky, platným od 18. září 2020 od 18.00 hodin, mohou lidé vstupovat do kostela pouze s rouškou nebo respirátorem. V kostele může stát maximálně 10 osob. Při účasti více osob než je míst k sezení, využijte prostor před kostelem, kde bude pro ten případ nainstalováno ozvučení.

V neděli 27. září se bude konat v našem kostele sbírka do Fondu PULS. Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. V minulém roce byla vyhlášena nová etapa PULSu, přechod od sbírky k donátorství. Ovšem vykročení na cestu, která vede od příležitostného daru vloženého do sbírky pro PULS, k ochotě darovat pravidelně jiným způsobem, např. bezhotovostně převodním příkazem nebo inkasem či SIPEM se nám příliš nedaří. Skupina slatinských dárců – donátorů je zatím malá, a tak potřebnou částku musíme doplnit sbírkou a z rozpočtu našeho kostela. Vice informací o Fondu PULS naleznete v novém čísle zpravodaje Impulsy brněnské diecéze.

Ve čtvrtek 10. září začala v oratoři výuka náboženství. Nejstarší děti, to je 5., 6. a 7. třída, mají výuku už od 16.00. Mladší děti z 1., 2., 3. a 4. třídy začínají s výukou v 16.45. Stále je možnost děti do hodin náboženství přihlásit. Přihlašovací formulář najdete vzadu u vchodu do kostela. Vyplněné přihlášky se odevzdávají v sakristii.

Ke dni 1. září 2020 odešel z naší farnosti P. Mgr. František Vavruša, který zde působil jako farář 15 let. Do jeho nového působiště na Lesné mu přejeme Boží požehnání, hodně sil a pevné zdraví. Novým farářem líšeňské farnosti se stává P. ThLic. Petr Šikula. Přichází k nám z farnosti v Kloubouky u Brna, předtím působil pět let ve funkci rektora Papežské koleje Nepomucenum v Římě.

Technici zvonařské firmy Impuls_B provedli v posledním srpnovém týdnu celkovou rekonstrukci zavěšení zvonů a výměnu jejich srdcí. Dále vybavili elektrické pohony zvonů lineárními motory s elektronickým ovládáním umístěným v nové rozvaděčové skříni. Výsledek jejich práce můžete vidět na fotografiích na nástěnce vzadu v kostele.


Kostel Povýšení svatého Kříže

Slatinský filiální kostel Povýšení svatého Kříže spadá pod správu líšeňské farnosti. Farářem líšeňské farnosti je od 1. září tohoto roku P. Petr Šikula, kterému s pastorací ve Slatině vypomáhá P. Miloslav Kabrda. P. František Ptáček, salesián z Líšně, vyučuje ve Slatině náboženství a vede čtvrteční dětské mše svaté.

Rodiny s malými dětmi mají možnost účasti na nedělní mši v prostoru oratoře s audio a video přenosem dění z prostoru presbytáře.


Kontakt

Kostel Povýšení sv. Kříže
Brno-Slatina

Adresa kostela:

Křižovatka ulic Krejčího / Matlachova / Šlapanická

Zastávka Krejčího
trolejbus 31, autobus 78

fb: Farnost Brno-Slatina

Římskokatolický farní úřad
Brno-Líšeň

Farnost Brno-Líšeň
Pohankova 18, 628 00 Brno-Líšeň

tel.: 604 413 249
e-mail: brno-lisen@dieceze.cz

www: https://www.farnostlisen.cz