Bohoslužby

Mše svaté ve dnech 12. 7. 2020 – 19. 7. 2020

Neděle 12. 7. – 15. neděle v mezidobí

8.30 za rodinu Pokornovu a Strnadovu

Středa 15. 7.

8.00 za zemřelého Romana Muselíka, rodiče Nábělkovy, Klimešovy, sestru Aničku a živou rodinu

Neděle 19. 7. – 16. neděle v mezidobí

8.30 za Jakuba Ždánského a rodinu

Svátost smíření 30 minut před každou mší svatou.

Ohlášky

Mše svaté ve slatinském kostele během července a srpna:

neděle 8.30

středa 8.00

první pátek 8.00


Kostel Povýšení svatého Kříže

Slatinský filiální kostel Povýšení svatého Kříže spadá pod správu líšeňské farnosti. Farářem líšeňské farnosti je od roku 2005 P. František Vavruša, kterému s pastorací ve Slatině vypomáhá P. Miloslav Kabrda. P. František Ptáček, salesián z Líšně, vyučuje ve Slatině náboženství a vede čtvrteční dětské mše svaté.

Rodiny s malými dětmi mají možnost účasti na nedělní mši v prostoru oratoře s audio a video přenosem dění z prostoru presbytáře.


Kontakt

Kostel Povýšení sv. Kříže
Brno-Slatina

Adresa kostela:

Křižovatka ulic Krejčího / Matlachova / Šlapanická

Zastávka Krejčího
trolejbus 31, autobus 78

fb: Farnost Brno-Slatina

Římskokatolický farní úřad
Brno-Líšeň

Farnost Brno-Líšeň
Pohankova 18, 628 00 Brno-Líšeň

tel.: 604 413 249
e-mail: brno-lisen@dieceze.cz

www: https://www.farnostlisen.cz